Bendrinės anglų kalbos kursai

  • Tobulinami bendravimo anglų kalba įgūdžiai.
  • Susipažįstama su pagrindinėmis gramatinėmis konstrukcijomis.
  • Tobulinami skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir klausymo įgūdžiai.
  • Plečiamas žodynas, daug laiko skiriama kalbėjimo praktikai.

Bendrinės anglų kalbos kursai skirti tiek pradedantiesiems, tiek ir pažengusiems kalbos vartotojams.

Jų metu suteikiama bendrinės anglų kalbos žinių, supažindinama su pagrindinėmis gramatinėmis konstrukcijomis ir bendrinės kalbos žodynu. Užsiėmimų metu lavinami visi keturi kalbiniai įgūdžiai (skaitymas, kalbėjimas, klausymas ir rašymas), tačiau išskirtinis dėmesys skiriamas praktiniam kalbos vartojimui: aktyviai plečiamas žodynas, daug laiko skiriama kalbėjimo praktikai. Nė vienas užsiėmimų dalyvis neturi galimybės būti tiesiog klausytoju, jis visada yra prakalbinamas – užsiėmimuose neleidžiama tylėti. Kursų programa bei mokymo medžiaga pritaikyti darbui porose ir (arba) grupėse – atrinkta daugybė temų diskusijoms ir dialogams, kurių pagalba naujai išmoktas žodynas ir teorinės gramatikos žinios pritaikomos praktiškai. Užsiėmimų temos yra susijusios su tipinėmis kasdieninio gyvenimo temomis (šeima, draugai, kelionės, laisvalaikis ir pan.). Siekiant maksimalaus efektyvumo, studentai gauna užduočių savarankiškam mokymuisi namuose online platformoje.

Kursų trukmė: 64 akademinės valandos.

Kursų intensyvumas (rekomenduojamas): du kartus per savaitę po 2 akademines valandas.

Kursų laikas: pagal kliento pageidavimą.

Ona Naujokaitė

Pardavimo verslo klientams grupės vadovė
+370 610 11008
verslas@kalba.lt