Home / Stovyklos moksleiviams / Dienos stovyklos vaikams

Vasaros dienos stovyklos vaikams

  • Stovykla skirta 6–12 metų vaikams.
  • Stovykla vyksta darbo dienomis 8:00–17:00.
  • Tėvelių patogumui, vaikus galima atvežti 7:30, o pasiimti – 17:30.
  • Ugdysime vaikų socialines ir emocines kompetencijas.
  • Vaikų laukia 4 ak. valandos anglų kalbos užsiėmimų per dieną.
  • Į stovyklos kainą įskaičiuotas užkandis ir pilnaverčiai pietūs.
  • Penktadienis – picos ir boulingo diena.
Dienos stovyklos vaikams

Cambridge English Day Camp.

Daugiau nei dešimtmetį organizuodami vaikų dienos stovyklas, norime, kad vaikų vasaros atostogos būtų ne tik linksmos ir nuotaikingos, bet ir padėtų jiems išmokti naujų dalykų bei tobulintų jau turimas anglų kalbos žinias ir įgūdžius.

Šių metų naujiena: anglų kalbos užsiėmimų programa yra parengta vaikams skirtų tarptautinių Cambridge YLE egzaminų (Pre A1 Starters, A1 Movers ir A2 Flyers) pagrindu – užsiėmimų temos, gramatinės konstrukcijos ir aktyvus žodynas bei praktinės užduotys yra parinkti, remiantis tarptautinėmis rekomendacijomis. Anglų kalbos programos turinys suskirstytas į dvi savaites ir tris amžiaus grupes. Atsižvelgiant į vaikų amžių bei turimas anglų kalbos žinias, grupiniuose anglų kalbos užsiėmimuose bus lavinami visi keturi kalbiniai gebėjimai: klausymas, skaitymas, rašymas ir kalbėjimas. Vaikai bus mokomi prasmingai taikyti anglų kalbos žinias ir įgūdžius jiems suprantamame ir aktualiame kontekste. Taip pat užsiėmimų metu bus ugdomas vaikų gebėjimas suprasti elementarias instrukcijas ir jas vykdyti. Savaitės pabaigoje kiekvienam vaikui bus įteiktas KALBA gebėjimų aprašas, kuriame bus aprašyti vaiko žinių lygį atitinkantys gebėjimai.

Popietinė veikla ir ekskursijos bus orientuotos į socialinės emocinės kompetencijos ugdymą, t. y. vaiko savimonę, savitvardą, gebėjimą priimti sprendimus, socialinį sąmoningumą (supratingumą ir empatiškumą kitų atžvilgiu), santykius su bendraamžiais ir suaugusiais, gamtine, socialine bei kultūrine aplinka.

*detali stovyklos programa pateikiama likus trims dienoms iki stovyklos pradžios.

Dienos stovyklos vaikams