Home / Stovyklos moksleiviams / Dienos stovyklos vaikams

Vasaros dienos stovyklos vaikams

  • Stovykla skirta 6-12 metų vaikams
  • Stovykla vyksta darbo dienomis 8:00-17:00
  • Tėvelių patogumui vaikus galima atvežti 7:30, o pasiimti - 17:30
  • Vaikai mokysis anglų kalbos CLIL metodu
  • Vaikai susipažins su dar viena užsienio kalba, šalies, kurioje ja kalbama kultūra, geografija, tradicijomis
  • Ugdysime vaikų socialines ir emocines kompetencijas
  • Į stovyklos kainą įskaičiuotas užkandis ir pilnaverčiai pietūs
Dienos stovykla

Šiemet siūlome naujieną – dvikalbę (anglų k.+ kita užsienio kalba) dienos stovyklą 6-12 metų vaikams.

Stovyklos tikslas – lavinti socialinius ir komunikacinius vaikų gebėjimus, stiprinti kalbinius anglų ir antrosios užsienio kalbos įgūdžius. Stovykloje dėmesį skirsime ne tik kalbos lavinimui, bet ir geriems darbams. Kartu lankysimės įdomiausiose miesto vietose, bendrausime su labai skirtingais žmonėmis, sužinosime kaip rūpintis silpnesniais už save, kuriems reikia mūsų pagalbos ir supratimo, ugdysime supratingumą ir empatiją, susipažinsime su socialinėmis veiklomis.

Stovykloje bus formuojamos 3 amžiaus grupės (pagal žinių lygį). Anglų kalbos mokysime su CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodika. Tai metodika, kurią naudojant pasitelkiame užsienio kalbą mokydami ar supažindinami vaikus su kitais mokomaisiais dalykais (matematika, pasaulio pažinimu, daile ir kt.). Antrąją užsienio kalbą pažinsime kitaip: kalbos mokysimės kartu su šalies, kurioje ta kalba kalbama, pažinimu: geografija, kultūra, tradicijomis.

Popietinėse veiklose planuojamos ekskursijos, įvairios socialinės veiklos, ugdančios vaiko empatiškumą, asmenines savybes, draugiškumą, bendradarbiavimą ir komandinį darbą.

Beje, šiemet atkreipėme dėmesį į vaikus, kurie stovyklą lanko kelias savaites iš eilės ir parengėme specialią programą, kuri nesikartoja tris savaites.

edukacinė dienos stovykla