Matematikos korepetitoriai

  • Praktiniais pratimais ir užduotimis įtvirtinamos naujos matematikos žinios.
  • Stiprinami savarankiško matematikos mokymosi įgūdžiai.
  • Ugdomas loginis mąstymas.
  • Įtvirtinamos turimos matematikos žinios ir užpildomos atsiradusios žinių spragos.
  • Stiprinama motyvacija nuolat tobulėti.

Matematika – tai tikrai ne visiems aiškiai suprantamas, logika ir skaičiavimais paremtas mokslas. Turbūt kiekvienas prisimename laikus mokyklos suole palinkus ties sunkiai suprantama formule. Neretai net pirmose klasėse vaikai susiduria su matematikos mokymosi problemomis. Paliktos mokymosi spragos gali sukelti rimtų problemų ir vyresnėse klasėse. Tai susiję tiek su prastais akademiniais vertinimais, tiek su pasitikėjimo savimi trūkumu, tiek su silpna motyvacija mokytis ir siekti asmeninių tikslų.

Kviečiame įveikti matematikos spragas su profesionaliais matematikos korepetitoriais, kurie skatintų „įsimylėti“ matematikos mokslą, didinti pasitikėjimą savo žiniomis bei gebėjimą logiškai mąstyti. Korepetitoriai ugdo vaikų motyvaciją mokytis, padeda išlaikyti poreikį tobulėti, siekti geresnių rezultatų ir stiprinti savivoką, kad geri rezultatai skatins džiaugtis savimi ir tobulėti toliau.

Kursų metu matematikos korepetitoriai mokiniams padeda įtvirtinti turimas žinias, pašalinti žinių spragas, susisteminti informaciją, pasiruošti testams ir kontroliniams darbams. Užsiėmimų metu stiprinami savarankiško matematikos mokymosi įgūdžiai. Mokiniai kartu su mokytoju analizuoja įvairias situacijas, mokosi skaityti grafikus, diagramas, matematiniais simboliais aprašyti matematinius objektus ir procedūras, apytiksliai prognozuoti atsakymą, apdoroti duomenis, lyginti ir klasifikuoti matematinius objektus.

Per papildomo matematikos mokymo užsiėmimus atliekama daug praktinių užduočių: taip įtvirtinami jau turimi matematiniai įgūdžiai ir įgyjama naujų.

Turite klausimų? Norite užsakyti?

  • Kvalifikuoti dėstytojai;
  • Patogios lokacijos;
  • Kursai vyksta visus mokslo metus;
  • Prisijungti galima bet kurį mėnesį;