Lietuvių kalbos korepetitoriai

  • Stiprinami lietuvių kalbos rašybos, skyrybos ir gramatikos įgūdžiai
  • Daug dėmesio skiriama teksto supratimo ir interpretavimo užduotims.
  • Ugdomas kūrybiškumas, iniciatyvumas.
  • Įtvirtinamos turimos lietuvių kalbos žinios ir užpildomos atsiradusios žinių spragos.
  • Turtinamas žodynas, gilinamos gramatikos žinios.

Visi mokame rašyti ir kalbėti lietuviškai, bet taip pat visi žinome, kokia sudėtinga yra mūsų gimtoji kalba. Neretai net pirmose klasėse vaikai susiduria su lietuvių kalbos mokymosi problemomis. Apleistos mokymosi spragos niekur nedingsta, o tik didėja ir gali pridaryti rimtų problemų moksleiviui vyresnėse klasėse. Tai susiję tiek su prastais akademiniais pažymiais, tiek su pasitikėjimo savimi trūkumu, tiek su silpna motyvacija mokytis ir siekti asmeninių tikslų.

Kad to nebūtų, siūlome mokytis kartu su profesionaliais lietuvių kalbos korepetitoriais, kurie ugdo vaikų kūrybiškumą, iniciatyvumą, stiprina motyvaciją mokytis ir norą nuolat tobulėti.

Per įdomias pamokas vaikai įtvirtina mokykloje gautas žinias, užpildo atsiradusias spragas, mokosi gramatikos, skyrybos, kalbos kultūros taisyklių, stiprina teksto rašymo ir interpretavimo įgūdžius.

Papildomo mokymo metu rašomi ir vertinami tarpiniai testai, projektiniai ir kontroliniai darbai, nuolatos stebima mokinių pažanga.

Turite klausimų? Norite užsakyti?

  • Kvalifikuoti dėstytojai;
  • Patogios lokacijos;
  • Kursai vyksta visus mokslo metus;
  • Prisijungti galima bet kurį mėnesį;