Geografijos korepetitoriai

  • Plečiamos geografijos žinios ir supratimas.
  • Mokomasi analizuoti geografijos žinias, ieškoti informacijos ir ją tinkamai panaudoti.
  • Įtvirtinamos turimos geografijos žinios ir užpildomos atsiradusios žinių spragos.
  • Ugdomas kūrybiškumas, iniciatyvumas.
  • Stiprinama motyvacija nuolat tobulėti.

Geografija – tai be galo įdomus mokslas apie žemę, jos sandarą ir vystymąsi, gamtinius reiškinius. Tačiau tai taip pat mokslas, reikalaujantis gerų žinių susisteminimo įgūdžių ir geros atminties. Kiekviena mokymosi spraga niekur nedingsta ir mokantis vis aukštesnėje klasėje daro vis didesnę įtaką sėkmingam mokymusi, akademiniams pasiekimams ir moksleivių pasitikėjimui savimi.

Kviečiame pasinerti į įdomųjį geografijos mokslą kartu su „KALBA“ profesionaliais korepetitoriais. Geografijos pamokų metu korepetitoriai moko suvokti bei analizuoti reikalingas geografijos žinias. Moksleiviai mokomi ieškoti informacijos, panaudoti ją, analizuoti ir kritiškai vertinti situacijas.

Be to, geografijos korepetitoriai padeda mokiniams nagrinėti gamtos, visuomeninius reiškinius ir procesus, moko atlikti tyrimus, taikyti geografinės erdvės pažinimo būdus (metodus) bei modeliuoti situacijas. Taip pat naudojamas formuojamasis vertinimas, mokomasi apibendrinti informaciją, daryti pagrįstas išvadas.

Mūsų geografijos korepetitoriai nuolat stebi mokinių pažangą, sugeba puikiai perteikti geografijos žinias bei sudominti moksleivius geografijos mokslu.

Turite klausimų? Norite užsakyti?

  • Kvalifikuoti dėstytojai;
  • Patogios lokacijos;
  • Kursai vyksta visus mokslo metus;
  • Prisijungti galima bet kurį mėnesį;