Fizikos korepetitoriai

  • Praktiniais pratimais ir užduotimis įtvirtinamos naujos fizikos žinios.
  • Stiprinami savarankiško fizikos mokymosi įgūdžiai.
  • Ugdomas loginis mąstymas ir tyrimo atlikimo įgūdžiai.
  • Įtvirtinamos turimos fizikos žinios ir užpildomos atsiradusios žinių spragos.
  • Stiprinama motyvacija nuolat tobulėti.

Kiek iš mūsų ryžtųsi pasakyti, jog fizika yra mėgstamiausia ir įdomiausia iš visų mokomųjų dalykų? Tačiau taip galėtų būti, jei mokykloje pamokos vyktų nedidelėse klasėse ir mokytojas galėtų skirti tiek dėmesio kiekvienam moksleiviui, kiek jo iš tikrųjų reikia.

Bendrovėje „KALBA“ dirbantys fizikos korepetitoriai gali ne tik pasiūlyti tokias mokymo sąlygas, bet ir įrodyti, jog fizikos mokslas yra suprantamas ir net labai įdomus. Mūsų parengtos fizikos mokymo programos padeda kiekvienam moksleiviui gilinti tas fizikos žinias, kurios jam yra aktualiausios, bei žingsnis po žingsnio sėkmingai pasiruošti fizikos brandos egzaminui.

Fizikos korepetitoriai siekia ne tik suteikti trūkstamų fizikos žinių, bet ir ugdyti mokslinį mąstymą ir  tyrimo įgūdžius, padeda suprasti esminius fizikinius reiškinius, moko formuluoti hipotezes. Papildomų fizikos pamokų metu sprendžiama daug praktinių uždavinių, mokoma apibendrinti gautus duomenis ir daryti išvadas.

Kryptingas ir nuoseklus darbas su fizikos korepetitoriais padės įveikti sunkumus ir džiaugtis puikiais akademiniais pasiekimais bei skatins pasitikėjimą savimi.

Turite klausimų? Norite užsakyti?

  • Kvalifikuoti dėstytojai;
  • Patogios lokacijos;
  • Kursai vyksta visus mokslo metus;
  • Prisijungti galima bet kurį mėnesį;