Chemijos korepetitoriai

  • Praktiniais pratimais ir užduotimis įtvirtinamos naujos chemijos žinios.
  • Stiprinami chemijos savarankiško mokymosi įgūdžiai.
  • Ugdomas loginis mąstymas ir tyrimo atlikimo įgūdžiai.
  • Įtvirtinamos turimos chemijos žinios ir užpildomos atsiradusios žinių spragos.
  • Stiprinama motyvacija nuolat tobulėti.

Chemija – tai gana nelengvas mokslas apie cheminius elementus, medžiagų struktūrą, jų savybes, kitimus ir įvairias chemines reakcijas. Nors tai įdomus mokslas, ne vienam moksleiviui reikia pagalbos susisteminti mokomąją medžiagą, suvokti įvairias formules ir medžiagų reakcijų susidarymus. Kiekviena mokymosi spraga niekur nedingsta ir mokantis vis aukštesnėje klasėje daro vis didesnę įtaką sėkmingam mokymusi, akademiniams pasiekimams ir moksleivių pasitikėjimui savimi.

Atrasti magišką chemijos pasaulį kviečiame kartu su profesionaliais chemijos korepetitoriais, kurie kryptingo mokymosi metu padės pamilti šį mokslą, jį suvokti ir džiaugtis aukštais akademiniais pasiekimais.

Mūsų chemijos korepetitoriai padės moksleiviams suprasti chemijos mokslo dėsnius ir išmokti spręsti įvairius chemijos uždavinius. Mokinius, kuriems chemija atrodo sunkus mokslas, sudominsime, o ją mėgstantiems ir trokštantiems įgyti daugiau žinių pateiksime puikią galimybę nagrinėti chemijos mokslą išsamiau. Be to, chemijos korepetitoriai moko tinkamai naudotis chemijos simboliais, kūrybingai taikyti matematines žinias sudėtingesniems cheminiams reiškiniams ir situacijoms aiškinti.

Chemijos korepetitoriai, atsižvelgdami į pamokos uždavinius, nuolat taiko formuojamąjį vertinimą. Procentais vertinami laboratoriniai darbai, projektiniai ir kontroliniai darbai, nuolatos stebima mokinių pažanga.

Turite klausimų? Norite užsakyti?

  • Kvalifikuoti dėstytojai;
  • Patogios lokacijos;
  • Kursai vyksta visus mokslo metus;
  • Prisijungti galima bet kurį mėnesį;