Kodėl verta rinktis tarptautinius Cambridge English egzaminus?

Tarptautinio egzamino sertifikatas:

 • yra vienas iš reikalavimų norintiems studijuoti užsienyje;
 • leidžia užsitikrinti kuo aukštesnį valstybinio brandos egzamino balą;
 • duoda darbdaviui garantiją, jog Jūs iš tikrųjų mokate anglų kalbą tam tikru lygiu.
 • suteikia konkurencinį pranašumą darbo rinkoje: ieškant darbo, dalyvaujant konkursuose.

Turite klausimų?

Egzaminai įvairiems lygiams

 • Cambridge English egzaminai sudaryti pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenų skalę (Common European Framework of Reference for Languages – CERF), kuri leidžia šalims vienodai suprasti ir palyginti mokinių kalbines kompetencijas.
 • Žinodami, kokio kalbos lygio reikia Jūsų darbdaviui ar universitetui galite lengvai pasirinkti reikalingą egzaminą.

Realūs kalbėjimo įgūdžiai

 • Cambridge English egzaminai yra sukurti, kad būtų galima įvertinti, kaip anglų kalbos įgūdžiai naudojami realiose kasdienėse situacijose.
 • Mokytojai, ruošdami šiems egzaminams, lavina šnekamosios kalbos įgūdžius reikalingus darbe, studijose ir kasdieniame gyvenime.

Studijoms ir darbui

 • Cambridge English egzaminai pripažįstami daugiau nei 20,000 universitetų, tarptautinių darbdavių ir valstybinių įstaigų.
 • Tarptautiniai Cambridge English egzaminai atveria galimybes studijuoti užsienyje arba kilti karjeros laiptais.
 • Didelė dalis Cambridge English egzaminų yra priimami suteikiant vizas studijoms D. Britanijoje, Australijoje, JAV ir Kanadoje.

Kokybiški mokymo metodai

 • Pasirengimo tarptautiniams egzaminams kursuose dėsto tik specialius seminarus baigę kvalifikuoti dėstytojai, kurie turi ne mažesnę kaip 3 metų egzaminų ruošimo patirtį.
 • „KALBA“ kokybės vadovai užtikrina, kad pasiruošimui egzaminams būtų naudojama aktuali mokomoji medžiaga.

Itin lankstūs

 • Galima pasirinkti kada, kur ir kaip laikyti egzaminus.
 • Dalį egzaminų galima atlikti nuotoliniu būdu, kompiuterio pagalba.
 • Egzaminą esant poreikiui galima laikyti kelis kartus, arba galima laikyti kelis skirtingus egzaminus.

Patikimi ir sąžiningi

 • Cambridge English egzaminai yra sudaryti taip, kad kiekvienas turėtų lygias galimybes juos išlaikyti nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, tautybės ar gimtosios kalbos.
 • Visi egzaminai turi griežtus kokybės ir saugumo reikalavimus bei yra reguliariai tikrinami.

Kokį užsienio kalbos mokėjimo lygį jau esate pasiekę, ar norėtumėte pasiekti?

Norime, kad mūsų kalbų kursuose jūs pagerintumėte turimus įgūdžius, įgytumėte naujų, bei žinotumėte, kaip toli pažengėte į priekį. Dėl to, pradedant kursą kviečiame atlikti nemokamą „KALBA“ kalbos lygio nustatymo testą, kuris parodys, kokios jūsų žinios pagal Europos tarybos kalbos mokėjimo lygių skalę. Tai yra A0-C2 skalė, kurią supranta ir pripažįsta visos Europos šalys. Po kurso laikysite egzaminą, kuris įvertins ar pasiekėte aukštesnį lygį.

Niekada nesimokė anglų kalbos. Nesupranta šnekamosios kalbos.

Geba atpažinti žinomus žodžius ir pačias svarbiausias frazes apie save, šeimą, artimiausią aplinką. Geba bendrauti paprasta kalba, jeigu pašnekovas pasirengęs pakartoti ar perfrazuoti, pasakyti lėčiau. Geba užrašyti paprastą, trumpą tekstą.

Geba suprasti frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis. Geba skaityti labai trumpus paprastus tekstus. Geba rasti specifinę, numatomą informaciją paprastuose kasdieniniuose tekstuose. Geba bendrauti atlikdamas įprastines nesudėtingas užduotis, kai reikia tiesiogiai pasikeisti informacija gerai žinomomis temomis. Geba kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis temomis, nors ne visada supranta tiek, kad galėtų palaikyti pokalbį.

Geba suprasti esmę, kai aiškiai kalbama bendrine kalba gerai žinomomis temomis, kuriomis tenka bendrauti. Geba nepasirengęs įsitraukti į pokalbį žinomomis, dominančiomis kasdienio gyvenimo temomis. Geba trumpai pateikti nuomonių ir planų priežastis ir paaiškinimus, išreikšti savo požiūrį. Geba parašyti paprastą tekstą gerai žinomomis ar dominančiomis temomis.

Geba suprasti išplėtotą kalbą ir paskaitas ir sekti sudėtingą samprotavimą, jeigu tema neblogai žinoma. Geba skaityti straipsnius ir pranešimus. Geba gana laisvai ir spontaniškai bendrauti, todėl gali normaliai bendrauti su asmenimis, kuriems ta kalba yra gimtoji. Geba aktyviai dalyvauti diskusijose, kurių kontekstas gerai žinomas, pateikti ir pagrįsti savo nuomonę. Geba parašyti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų, parašyti ataskaitą ir pateikti duomenis ar priežastis.

Geba suprasti ilgus ir sudėtingus informacinius tekstus. Geba suprasti specializuotus straipsnius ir ilgesnes technines instrukcijas, net jei jie nesusiję su jo veiklos sritimi. Geba bendrauti laisvai ir spontaniškai beveik neieškodamas raiškos priemonių. Geba veiksmingai ir lanksčiai vartoti kalbą socialiniais ir profesiniais tikslais. Geba tiksliai formuluoti idėjas ir nuomones, sumaniai prisidėti prie pašnekovų nuomonių. Geba aiškiai, detaliai apibūdinti dalykus, išplėtoti ir apibendrinti pateikdamas tinkamas išvadas. Geba aiškiai išreikšti savo mintis geros struktūros ir tinkamo ilgio tekstuose.

Geba lengvai skaityti visų rašytinės kalbos atmainų tekstus. Geba be pastangų dalyvauti bet kuriame pokalbyje, diskutuoti gerai vartodamas idiomas ir šnekamosios kalbos posakius. Geba laisvai reikšti mintis, tiksliai perteikti reikšmių atspalvius. Geba aiškiai ir sklandžiai apibūdinti ir argumentuoti, pasirinkti stilių, kuris atitinka kalbos turinį ir veiksmingą, logišką struktūrą. Geba parašyti aiškų, sklandų, tinkamo stiliaus tekstą.

Atlikite kalbos lygio nustatymo testą NEMOKAMAI:

Vardas, Pavardė*
Telefonas* (Pvz.:370XXXXXXXX)
Jūsų el.paštas*
Kuriame filiale norite gauti paslaugas?*
Kokios kalbos testą norite atlikti?*
Paslaugos, kurios jus domina*