KET kursai

  • Mažos grupės, tad mokytojo dėmesys kiekvienam – garantuotas
  • Patogi lokacija ir patogūs pamokų laikai (tvarkaraštyje nurodytas pamokų laikas netenkina – tarkitės su vadybininku – kartu tikrai rasime sprendimą)
  • Profesionali ir draugiška aplinka
Siūlome ir individualius kursus. Plačiau>>

Key English Test (KET) – pirmas iš penkių tarptautinių Cambridge English anglų kalbos egzaminų, suteikiančių pagrindinės anglų kalbos (basic English) kvalifikaciją, kuri atitinka A2 lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (CERF: A2).

KET egzamino sertifikatas (rezultatai) galioja visą gyvenimą. Moksleiviai gali laikyti jiems skirtą egzamino versiją – KET for Schools.  Šio egzamino temos, žodynas ir užduočių tipai yra labai panašūs į atliekamus mokyklose. Egzamino rezultatai gaunami per 3–4 savaites nuo egzamino laikymo datos.

Paruošiamieji KET egzamino kursai padeda susipažinti su egzamino užduotimis, įgyti praktikos jas atliekant. Be to, suteikiama A2 lygio kalbos žinių: užpildomos gramatikos spragos, įgyjama kalbinės praktikos ir plečiamas žodynas.

Individualūs paruošiamieji KET egzamino kursai vyksta du kartus per savaitę po 2 akademines valandas iš anksto suderintu laiku. Sėkmingai pasiruošti egzaminui galima per 20–30 akad. val. (dviejų mėnesių kursą).

Susirinkus grupei iki 10 dalyvių, kursai organizuojami du kartus per savaitę darbo dienomis arba vieną kartą šeštadieniais.

Kokį užsienio kalbos mokėjimo lygį jau esate pasiekę ar norėtumėte pasiekti?

Atlikite kalbos lygio nustatymo testą NEMOKAMAI:
Vardas, Pavardė*
Telefonas* (Pvz.:370XXXXXXXX)
Jūsų el.paštas*
Kuriame filiale norite gauti paslaugas?*
Kokios kalbos testą norite atlikti?*