Kinų kalbos kursai moksleiviams

 • Lavinami visi keturi kinų kalbos mokymuisi reikalingi įgūdžiai: klausymas, kalbėjimas, skaitymas ir rašymas.
 • Turtinamas žodynas, gilinamos gramatikos žinios.
 • Daug dėmesio skiriama tobulinti šnekamąją kalbą ir formuoti bendravimo įgūdžius.
 • Projektinių veiklų metu ugdomi komandiškumo, motyvacijos, kūrybiškumo, argumentavimo įgūdžiai.
 • Kūrybinių užduočių metu aptariamos moksleiviams aktualios temos, supažindinama su įvairiomis kultūromis.

Kviečiame moksleivius į neįprastus, kasdienybę griaunančius ir be galo įdomius kinų kalbos kursus. Kinų kalbos populiarumas ir įtaka auga dienomis, tad jos mokymasis nuo pat pirmųjų klasių, padės šią kalbą įsisavinti ir be vargo vartoti ateityje. Tik pagalvokite, kiek galimybių ateityje atsivers Jūsų vaikui turint kinų kalbos žinių!

Be to, pats mokymosi procesas yra labai įdomus: moksleiviai galės pasinerti į įdomų kinų kalbos pasaulį ir susipažinti su kinų kultūra. Žaisminga, įdomi, struktūruota ir kryptinga mokymosi aplinka padeda moksleiviams atsipalaiduoti ir atsakingai dirbti kinų kalbos pamokų metu.

Siekiant dar labiau įtvirtinti moksleivių kinų kalbos įgūdžius ir lavinti kitus jų gebėjimus, kas mėnesį yra organizuojamas teminis edukacinis projektas. Šių projektų metu moksleiviai susipažįsta su pačiais įdomiausiais kinų kultūros elementais. Atlikdami užduotis moksleiviai užsienio kalbos mokymosi metu ugdo kūrybinį mąstymą, iniciatyvumą, komandiškumo, laiko planavimo ir efektyvios komunikacijos įgūdžius bei atsakomybę. Jie įveikia kalbėjimo baimę, drąsiau bendrauja bei reiškia savo nuomonę.

 • Kvalifikuoti dėstytojai;
 • Patogios lokacijos;
 • Kruopščiai atrinkta mokomoji medžiaga;
 • Interaktyvios pamokos;
 • Grupės iki 10 mokinių;
 • Kursai vyksta visus mokslo metus;
 • Prisijungti galima bet kurį mėnesį;
 • Siūlome ir individualius kursus. Plačiau>>

Atsiliepimai apie kalbų kursus moksleiviams

Kokį užsienio kalbos mokėjimo lygį jau esate pasiekę, ar norėtumėte pasiekti?

Norime, kad mūsų kalbų kursuose jūs pagerintumėte turimus įgūdžius, įgytumėte naujų, bei žinotumėte, kaip toli pažengėte į priekį. Dėl to, pradedant kursą kviečiame atlikti nemokamą „KALBA“ kalbos lygio nustatymo testą, kuris parodys, kokios jūsų žinios pagal Europos tarybos kalbos mokėjimo lygių skalę. Tai yra A0-C2 skalė, kurią supranta ir pripažįsta visos Europos šalys. Po kurso laikysite egzaminą, kuris įvertins ar pasiekėte aukštesnį lygį.

Niekada nesimokė anglų kalbos. Nesupranta šnekamosios kalbos.

Geba atpažinti žinomus žodžius ir pačias svarbiausias frazes apie save, šeimą, artimiausią aplinką. Geba bendrauti paprasta kalba, jeigu pašnekovas pasirengęs pakartoti ar perfrazuoti, pasakyti lėčiau. Geba užrašyti paprastą, trumpą tekstą.

Geba suprasti frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis. Geba skaityti labai trumpus paprastus tekstus. Geba rasti specifinę, numatomą informaciją paprastuose kasdieniniuose tekstuose. Geba bendrauti atlikdamas įprastines nesudėtingas užduotis, kai reikia tiesiogiai pasikeisti informacija gerai žinomomis temomis. Geba kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis temomis, nors ne visada supranta tiek, kad galėtų palaikyti pokalbį.

Geba suprasti esmę, kai aiškiai kalbama bendrine kalba gerai žinomomis temomis, kuriomis tenka bendrauti. Geba nepasirengęs įsitraukti į pokalbį žinomomis, dominančiomis kasdienio gyvenimo temomis. Geba trumpai pateikti nuomonių ir planų priežastis ir paaiškinimus, išreikšti savo požiūrį. Geba parašyti paprastą tekstą gerai žinomomis ar dominančiomis temomis.

Geba suprasti išplėtotą kalbą ir paskaitas ir sekti sudėtingą samprotavimą, jeigu tema neblogai žinoma. Geba skaityti straipsnius ir pranešimus. Geba gana laisvai ir spontaniškai bendrauti, todėl gali normaliai bendrauti su asmenimis, kuriems ta kalba yra gimtoji. Geba aktyviai dalyvauti diskusijose, kurių kontekstas gerai žinomas, pateikti ir pagrįsti savo nuomonę. Geba parašyti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų, parašyti ataskaitą ir pateikti duomenis ar priežastis.

Geba suprasti ilgus ir sudėtingus informacinius tekstus. Geba suprasti specializuotus straipsnius ir ilgesnes technines instrukcijas, net jei jie nesusiję su jo veiklos sritimi. Geba bendrauti laisvai ir spontaniškai beveik neieškodamas raiškos priemonių. Geba veiksmingai ir lanksčiai vartoti kalbą socialiniais ir profesiniais tikslais. Geba tiksliai formuluoti idėjas ir nuomones, sumaniai prisidėti prie pašnekovų nuomonių. Geba aiškiai, detaliai apibūdinti dalykus, išplėtoti ir apibendrinti pateikdamas tinkamas išvadas. Geba aiškiai išreikšti savo mintis geros struktūros ir tinkamo ilgio tekstuose.

Geba lengvai skaityti visų rašytinės kalbos atmainų tekstus. Geba be pastangų dalyvauti bet kuriame pokalbyje, diskutuoti gerai vartodamas idiomas ir šnekamosios kalbos posakius. Geba laisvai reikšti mintis, tiksliai perteikti reikšmių atspalvius. Geba aiškiai ir sklandžiai apibūdinti ir argumentuoti, pasirinkti stilių, kuris atitinka kalbos turinį ir veiksmingą, logišką struktūrą. Geba parašyti aiškų, sklandų, tinkamo stiliaus tekstą.

Atlikite kalbos lygio nustatymo testą NEMOKAMAI:

Vardas Pavardė *
Telefonas *
Jūsų el.paštas*

Jus domina:

Filialas, kuriame norėtumėte mokytis? *
Kokios kalbos lygį norite pasitikrinti? *