Kalbos kursų programos

Mūsų kalbos kursų programos parengtos grupėms (iki 10 dalyvių). Į grupes skirstoma laikantis griežtų kriterijų: išsiaiškinami tikslai ir poreikiai, nustatomas žinių lygis, parengiamas anglų kalbos mokymo planas ir skiriama tinkamiausia mokymosi programa. Kokybišką mokymą ir sėkmingą mokymąsi garantuoja mūsų unikalūs mokymo metodai, taikomi kursų metu, nuolatinis pažangos stebėjimas ir vertinimas, patyrę, mokantys motyvuoti dėstytojai.

Bendrinė ir šnekamoji kalba

Bendrinės ir šnekamosios kalbos mokymo programa yra skirta tiek pradedantiesiems, tiek ir pažengusiems kalbos vartotojams. Ji suteikia bendrinės kalbos žinių, supažindina su pagrindinėmis gramatinėmis konstrukcijomis ir bendrinės kalbos žodynu. Užsiėmimų metu lavinami visi keturi kalbiniai įgūdžiai (skaitymas, kalbėjimas, klausymas ir rašymas), tačiau išskirtinis dėmesys skiriamas praktiniam kalbos vartojimui: aktyviai plečiamas žodynas, daug laiko skiriama kalbėjimo praktikai. Nė vienas užsiėmimų dalyvis neturi galimybės būti aktyviu klausytoju ir yra prakalbinamas. Kursų programa bei mokymo medžiaga pritaikyti darbui porose ir/ ar grupėse – daugybė temų diskusijoms ir dialogams, kurių pagalba naujai išmoktas žodynas bei teorinės gramatikos žinios pritaikomos praktiškai. Užsiėmimų temos yra susijusios su tipinėmis kasdieninio gyvenimo temomis (šeima, draugai, kelionės, laisvalaikis ir pan.). Siekiant maksimalaus efektyvumo, studentai gauna užduočių savarankiškam mokymuisi namuose online platformoje.

Darbo kalba

Darbo kalbos kursai rekomenduojami kalbos vartotojams, kurie nori patobulinti bendravimo anglų kalba įgūdžius su jų darbine veikla susijusiomis temomis, plėsti formalų darbo žodyną bei aktyviau naudoti įgytas teorines žinias. Užsiėmimų metu ypatingas dėmesys skiriamas visų keturių kalbinių įgūdžių (skaitymo, kalbėjimo, klausymo ir rašymo) lavinimui. Kursų programa bei mokymo medžiaga pritaikyta darbui grupėse – daugybė temų diskusijoms, dialogų, užduočių leksinei medžiagai įsisavinti. Siekiant maksimalaus efektyvumo, studentams užduodama namų darbų savarankiškam mokymuisi.

Intensyvus pradedančiųjų kalbos kursas

Šis vasaros metu vykstantis kursas yra intensyvesnis nei įprasti kalbų kursai. Jis skirtas visiems, norintiems pradėti mokytis pasirinktos kalbos nuo pat pradžių. Bendrinės kalbos programa lavina visus pagrindinius įgūdžius – kalbėjimą, klausymą ir skaitymą bei suteikia pagrindinių gramatikos žinių. Kursų metu daug dėmesio skiriama žodyno plėtimui ir bendravimo įgūdžių lavinimui. Kursas yra lengvai suderinamas su atostogomis ir vasaros planais, nes kursų trukmė tik 5 sav.  Esant geriems orams ir besimokančiųjų norui, užsiėmimai gali vykti gryname ore, gražiose gamtos vietose, parkuose ir pan.

Intensyvus šnekamosios kalbos kursas

Pats vasariškiausias kalbų kursas! Kurso metu plečiamas žodynas, lavinami kalbėjimo ir klausymo įgūdžiai, daug laiko skiriama kalbėjimo praktikai. Programa padeda peržengti užsienio kalbos naudojimo barjerą ir laisvai reikšti mintis. Šis kursas organizuojamas tik vasaros metu ir yra intensyvesnis nei įprasti sezono kursai. Skirtas bendravimo pasirinkta užsienio kalba įgūdžiams lavinti. Kursas yra lengvai suderinamas su atostogomis ir vasaros planais: galima prisijungti vėliau arba lankyti ne visą kurso programą, namų darbai minimalūs. Esant geriems orams ir besimokančiųjų norui, užsiėmimai gali vykti gryname ore, gražiose gamtos vietose, parkuose ir pan.