IELTS kursai

  • Mažos grupės, tad mokytojo dėmesys kiekvienam - garantuotas.
  • Profesionali ir draugiška aplinka
  • Patogi lokacija ir patogūs pamokų laikai (tvarkaraštyje nurodytas pamokų laikas netenkina - tarkitės su vadybininku - kartu tikrai rasime sprendimą)
  • IELTS egzamino laikymo kaina yra 196€.
  • Egzaminas laikomas ir už jį mokama British council.
Siūlome ir individualius kursus. Plačiau>>

Tarptautinis IELTS egzaminas (International English Language Testing System) skirtas anglų kalbos žinioms įvertinti. Jį pripažįsta dauguma užsienio šalių universitetų bei tarptautinių kompanijų.

Egzamino užduotys yra specifinės, sudėtingesnės nei anglų kalbos valstybinio brandos egzamino, todėl būtina rasti laiko egzaminui pasiruošti kartu su profesionaliais dėstytojais.

Į pasiruošimo IELTS egzaminui programą įtraukta Moodle mokymo sistema. Ši sistema sudaro galimybę interaktyviai atlikti egzamino užduotis ir leidžia dėstytojui greitai prisiderinti prie besimokančiųjų žinių įsisavinimo tempo, daugiau laiko skirti toms egzamino užduotims, kurias sekasi atlikti prasčiau, namų darbams paskirti individualias egzaminų užduotis.

Paruošiamuosiuose IELTS egzamino kursuose taikomos programos, skirtos dirbti tiek grupėse iki 10 dalyvių, tiek besiruošiantiems egzaminui individualiai. Kursų metu supažindinama su egzamino struktūra, tipinėmis užduotimis ir dažniausiai pasitaikančiomis klaidomis. Be to, siekiant suformuoti praktinius įgūdžius ir lavinti egzamino atlikimo techniką, atliekama labai daug egzamino užduočių. Visos egzamino užduotys kursų metu vertinamos IELTS balais. Taip galima tiksliai įvertinti, ar gerai pasiruošta egzaminui, ir stebėti mokymosi progresą.

IELTS egzamino sertifikatas galioja 2 metus. Egzamino rezultatai pateikiami po 2 savaičių nuo egzamino laikymo datos.

Paruošiamieji tarptautinio IELTS egzamino kursai vyksta 2 kartus per savaitę darbo dienomis arba 1 kartą šeštadieniais.

PaslaugaLygisPradžiaTrukmėPamokų laikasStatusas*Grupės dydisMėnesio kainaKaina
Paslauga Paruošimas egzaminuiLygisB2-C1PradžiaLapkr. 28 d.Trukmė3 mėn.Pamokų laikasI, III 17:00 - 18:30StatusasGrupė renkama*Grupės dydis7-10Mėnesio kaina99,00 €Kaina
297.00  276.21 
PirktiKlausti
Paslauga Paruošimas egzaminuiLygisB2-C1PradžiaGruod. 08 d.Trukmė2.5 mėn.Pamokų laikasVI 12:45-15:45StatusasGrupė renkama*Grupės dydis7-10Mėnesio kaina99,00 €Kaina
297.00  276.21 
PirktiKlausti

Atsiliepimai apie pasiruošimą tarptautiniams egzaminams

Kokį užsienio kalbos mokėjimo lygį jau esate pasiekę, ar norėtumėte pasiekti?

Norime, kad mūsų kalbų kursuose jūs pagerintumėte turimus įgūdžius, įgytumėte naujų, bei žinotumėte, kaip toli pažengėte į priekį. Dėl to, pradedant kursą kviečiame atlikti nemokamą „KALBA“ kalbos lygio nustatymo testą, kuris parodys, kokios jūsų žinios pagal Europos tarybos kalbos mokėjimo lygių skalę. Tai yra A0-C2 skalė, kurią supranta ir pripažįsta visos Europos šalys. Po kurso laikysite egzaminą, kuris įvertins ar pasiekėte aukštesnį lygį.

Niekada nesimokė anglų kalbos. Nesupranta šnekamosios kalbos.

Geba atpažinti žinomus žodžius ir pačias svarbiausias frazes apie save, šeimą, artimiausią aplinką. Geba bendrauti paprasta kalba, jeigu pašnekovas pasirengęs pakartoti ar perfrazuoti, pasakyti lėčiau. Geba užrašyti paprastą, trumpą tekstą.

Geba suprasti frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis. Geba skaityti labai trumpus paprastus tekstus. Geba rasti specifinę, numatomą informaciją paprastuose kasdieniniuose tekstuose. Geba bendrauti atlikdamas įprastines nesudėtingas užduotis, kai reikia tiesiogiai pasikeisti informacija gerai žinomomis temomis. Geba kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis temomis, nors ne visada supranta tiek, kad galėtų palaikyti pokalbį.

Geba suprasti esmę, kai aiškiai kalbama bendrine kalba gerai žinomomis temomis, kuriomis tenka bendrauti. Geba nepasirengęs įsitraukti į pokalbį žinomomis, dominančiomis kasdienio gyvenimo temomis. Geba trumpai pateikti nuomonių ir planų priežastis ir paaiškinimus, išreikšti savo požiūrį. Geba parašyti paprastą tekstą gerai žinomomis ar dominančiomis temomis.

Geba suprasti išplėtotą kalbą ir paskaitas ir sekti sudėtingą samprotavimą, jeigu tema neblogai žinoma. Geba skaityti straipsnius ir pranešimus. Geba gana laisvai ir spontaniškai bendrauti, todėl gali normaliai bendrauti su asmenimis, kuriems ta kalba yra gimtoji. Geba aktyviai dalyvauti diskusijose, kurių kontekstas gerai žinomas, pateikti ir pagrįsti savo nuomonę. Geba parašyti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų, parašyti ataskaitą ir pateikti duomenis ar priežastis.

Geba suprasti ilgus ir sudėtingus informacinius tekstus. Geba suprasti specializuotus straipsnius ir ilgesnes technines instrukcijas, net jei jie nesusiję su jo veiklos sritimi. Geba bendrauti laisvai ir spontaniškai beveik neieškodamas raiškos priemonių. Geba veiksmingai ir lanksčiai vartoti kalbą socialiniais ir profesiniais tikslais. Geba tiksliai formuluoti idėjas ir nuomones, sumaniai prisidėti prie pašnekovų nuomonių. Geba aiškiai, detaliai apibūdinti dalykus, išplėtoti ir apibendrinti pateikdamas tinkamas išvadas. Geba aiškiai išreikšti savo mintis geros struktūros ir tinkamo ilgio tekstuose.

Geba lengvai skaityti visų rašytinės kalbos atmainų tekstus. Geba be pastangų dalyvauti bet kuriame pokalbyje, diskutuoti gerai vartodamas idiomas ir šnekamosios kalbos posakius. Geba laisvai reikšti mintis, tiksliai perteikti reikšmių atspalvius. Geba aiškiai ir sklandžiai apibūdinti ir argumentuoti, pasirinkti stilių, kuris atitinka kalbos turinį ir veiksmingą, logišką struktūrą. Geba parašyti aiškų, sklandų, tinkamo stiliaus tekstą.

Atlikite kalbos lygio nustatymo testą NEMOKAMAI:

Vardas, Pavardė*
Telefonas* (Pvz.:370XXXXXXXX)
Jūsų el.paštas*
Kuriame filiale norite gauti paslaugas?*
Kokios kalbos testą norite atlikti?*
Paslaugos, kurios jus domina*