FCE kursai

  • Mažos grupės, tad mokytojo dėmesys kiekvienam – garantuotas.
  • Patogi lokacija ir patogūs pamokų laikai (tvarkaraštyje nurodytas pamokų laikas netenkina – tarkitės su vadybininku – kartu tikrai rasime sprendimą)
  • Profesionali ir draugiška aplinka
Siūlome ir individualius kursus. Plačiau>>

Cambridge English First, taip pat žinomas kaip First Certificate in English (FCE), yra vienas iš Cambridge English anglų kalbos egzaminų, oficialiai pripažįstamas universitetų, darbdavių ir vyriausybių visame pasaulyje.

Cambridge English First egzaminu tikrinami visi keturi gebėjimai: skaitymas, rašymas, klausymas ir kalbėjimas. Papildomai tikrinamos anglų kalbos vartojimo žinios – žodynas ir gramatika.

Paruošiamieji FCE egzamino kursai ne tik padeda susipažinti su egzamino užduotimis, įgyti praktikos jas sprendžiant, bet ir padeda įtvirtinti B2 lygio kalbos žinias: užpildyti gramatikos spragas ir plėsti žodyną.

FCE egzamino sertifikatas (įvertinimas) galioja visą gyvenimą. Moksleiviai gali laikyti jiems skirtą egzamino versiją FCE for Schools. Egzamino rezultatai gaunami per 4–6 savaites nuo egzamino laikymo datos.

Individualūs paruošiamieji FCE egzamino kursai vyksta du kartus per savaitę po 2 akademines valandas iš anksto suderintu laiku. Sėkmingai pasiruošti FCE egzaminui galima per 20–30 akad. val. (dviejų mėnesių kursą).

Susirinkus grupei iki 10 dalyvių, kursai organizuojami du kartus per savaitę darbo dienomis arba vieną kartą šeštadieniais.

Kokį užsienio kalbos mokėjimo lygį jau esate pasiekę ar norėtumėte pasiekti?

Atlikite kalbos lygio nustatymo testą NEMOKAMAI:
Vardas, Pavardė*
Telefonas* (Pvz.:370XXXXXXXX)
Jūsų el.paštas*
Kuriame filiale norite gauti paslaugas?*
Kokios kalbos testą norite atlikti?*