Club Discover English anglų kalbos kursai vaikams (1–4 kl.)

  • Mokomės per pasaulio pažinimo temas
  • Dainuojame, žiūrime filmukus, bendraujame ir žaidžiame
  • Darome smagius projektus grupėse
  • Akcentuojame žodyno plėtrą ir kalbėjimo įgūdžius

Pamokėlėse, skirtose pradinukams, nebus nei vieno nuobodžiaujančio: kaip galima nuobodžiauti žaidžiant, dainuojant ir darant projektus naujų draugų grupėje?

Naujos kalbos jauną žmogutį reikia mokyti įdomiai ir su šypsena, tad skaitymas ir gramatika mūsų pamokose lieka antrame plane, o į pirmąjį žengia projektai ir interaktyvios veiklos! Kiekvieną mėnesį turime kitą temą. Anglų kalba mokomės apie sveiką gyvenseną,  džiunglių ar savanų gyvūnus, keliones, didžiuosius atradimus. Ta pačia tema žiūrime filmukus, dainuojame daineles ar net surandame įdomių aplikacijų. Mėnesio pabaigai grupėse ruošiame projektus ir pristatome juos visai grupei.

Skubame nuraminti, kad tai nėra tik žaidimai. Ši mokymo programa remiasi įvairiomis pasaulyje plačiai taikomomis metodikomis, pavyzdžiui, imersija, kai „panardinama“ į naująją kalbą realiose situacijose atliekant tam tikras iš pirmo žvilgsnio su kalba nesusijusias užduotis. Vaikams įdomiomis temomis ir būdais pateikiama informacija yra daug lengviau natūraliai įsisavinama: be kalimo ir priverstinio kartojimo. Vaikai patys noriai bendrauja anglų kalba.

Namų darbų užduotis vaikai atlieka elektroninėse pratybose, kur mokytojas mato kiekvieno jų pažangą ir/ar spragas ir todėl gali skirti užduotis individualiai, nepriklausomai nuo bendrų klasės pasiekimų. Todėl ir pats nedrąsiausias mokinys turi galimybę gauti tiesioginio mokytojo dėmesio ir atskleisti savo gebėjimus.

Užtikriname, kad vaikai mokosi savo žinių lygio grupėje. Mažiesiems neturi būti per lengva ar per sunku,  tad visi, norintys užsiregistruoti, atlieka testą, pagal kurio rezultatus yra priskiriami į bendraamžių grupę. Grupę sudaro iki 10 mokinukų: juk norime kiekvienam skirti kuo daugiau dėmesio!

Club Discover English temas skelbsime rugsėjį, tad sekite naujienas.

  • Pamokėlės vyksta visus mokslo metus.
  • Grupes sudaro 10 mokinių.
  • Prie grupių galima jungtis bet kurį mėnesį.
  • Skirta 1-4 klasės mokiniams.
  • Vyksta visuose mūsų filialuose.

Kokį užsienio kalbos mokėjimo lygį jau esate pasiekę, ar norėtumėte pasiekti?

Norime, kad mūsų kalbų kursuose jūs pagerintumėte turimus įgūdžius, įgytumėte naujų, bei žinotumėte, kaip toli pažengėte į priekį. Dėl to, pradedant kursą kviečiame atlikti nemokamą „KALBA“ kalbos lygio nustatymo testą, kuris parodys, kokios jūsų žinios pagal Europos tarybos kalbos mokėjimo lygių skalę. Tai yra A0-C2 skalė, kurią supranta ir pripažįsta visos Europos šalys. Po kurso laikysite egzaminą, kuris įvertins ar pasiekėte aukštesnį lygį.

Niekada nesimokė anglų kalbos. Nesupranta šnekamosios kalbos.

Geba atpažinti žinomus žodžius ir pačias svarbiausias frazes apie save, šeimą, artimiausią aplinką. Geba bendrauti paprasta kalba, jeigu pašnekovas pasirengęs pakartoti ar perfrazuoti, pasakyti lėčiau. Geba užrašyti paprastą, trumpą tekstą.

Geba suprasti frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis. Geba skaityti labai trumpus paprastus tekstus. Geba rasti specifinę, numatomą informaciją paprastuose kasdieniniuose tekstuose. Geba bendrauti atlikdamas įprastines nesudėtingas užduotis, kai reikia tiesiogiai pasikeisti informacija gerai žinomomis temomis. Geba kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis temomis, nors ne visada supranta tiek, kad galėtų palaikyti pokalbį.

Geba suprasti esmę, kai aiškiai kalbama bendrine kalba gerai žinomomis temomis, kuriomis tenka bendrauti. Geba nepasirengęs įsitraukti į pokalbį žinomomis, dominančiomis kasdienio gyvenimo temomis. Geba trumpai pateikti nuomonių ir planų priežastis ir paaiškinimus, išreikšti savo požiūrį. Geba parašyti paprastą tekstą gerai žinomomis ar dominančiomis temomis.

Geba suprasti išplėtotą kalbą ir paskaitas ir sekti sudėtingą samprotavimą, jeigu tema neblogai žinoma. Geba skaityti straipsnius ir pranešimus. Geba gana laisvai ir spontaniškai bendrauti, todėl gali normaliai bendrauti su asmenimis, kuriems ta kalba yra gimtoji. Geba aktyviai dalyvauti diskusijose, kurių kontekstas gerai žinomas, pateikti ir pagrįsti savo nuomonę. Geba parašyti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų, parašyti ataskaitą ir pateikti duomenis ar priežastis.

Geba suprasti ilgus ir sudėtingus informacinius tekstus. Geba suprasti specializuotus straipsnius ir ilgesnes technines instrukcijas, net jei jie nesusiję su jo veiklos sritimi. Geba bendrauti laisvai ir spontaniškai beveik neieškodamas raiškos priemonių. Geba veiksmingai ir lanksčiai vartoti kalbą socialiniais ir profesiniais tikslais. Geba tiksliai formuluoti idėjas ir nuomones, sumaniai prisidėti prie pašnekovų nuomonių. Geba aiškiai, detaliai apibūdinti dalykus, išplėtoti ir apibendrinti pateikdamas tinkamas išvadas. Geba aiškiai išreikšti savo mintis geros struktūros ir tinkamo ilgio tekstuose.

Geba lengvai skaityti visų rašytinės kalbos atmainų tekstus. Geba be pastangų dalyvauti bet kuriame pokalbyje, diskutuoti gerai vartodamas idiomas ir šnekamosios kalbos posakius. Geba laisvai reikšti mintis, tiksliai perteikti reikšmių atspalvius. Geba aiškiai ir sklandžiai apibūdinti ir argumentuoti, pasirinkti stilių, kuris atitinka kalbos turinį ir veiksmingą, logišką struktūrą. Geba parašyti aiškų, sklandų, tinkamo stiliaus tekstą.

Atlikite kalbos lygio nustatymo testą NEMOKAMAI:

Reikalingas greitam susisiekimui, kai kyla neaiškumų 🙂