Club Explore English anglų kalbos kursai paaugliams (5-11 kl.)

  • Mokomės anglų kalbos darydami projektus
  • Klasėje diskutuojame anglų kalba
  • Ugdome bendradarbiavimo įgūdžius

Club Explore English kursuose anglų kalbos pamokos vyksta per projektinę veiklą. Tai reiškia, kad kiekvieną mėnesį su moksleiviais imsimės įdomios temos, ir ją gvildensime: mokysimės su ja susijusių žodžių, skaitysime, žiūrėsime filmus, dainuosime dainas ir rengsime didelį projektą pasiskirstę į grupeles.

Kursuose daugiausia dėmesio skiriame kalbėjimui. Turime omenyje ne tik taisyklingą tarimą: ugdome drasą kalbėti, padedame suprasti kaip išsisukiti su turimu žodynu ar primiršus sudėtingesnį žodį. Neribojame audringų diskusijų ar ramių pašnekesių jei jie vyksta anglų kalba, nes svarbiausia lavinti įgūdžius, naudoti kalbą kuo daugiau. Žinoma, nepamirštame ir gramatikos bei skaitymo įgūdžių.

Mūsų mokymo programa remiasi įvairiomis pasaulyje plačiai taikomomis metodikomis, pavyzdžiui, imersija, kai „panardinama“ į naująją kalbą realiose situacijose atliekant tam tikras iš pirmo žvilgsnio su kalba nesusijusias užduotis. Vaikams įdomiomis temomis ir būdais pateikiama informacija yra daug lengviau natūraliai įsisavinama: be kalimo ir priverstinio kartojimo. Vaikai patys noriai bendrauja anglų kalba

Namų darbų užduotis vaikai atlieka elektroninėse pratybose, kur mokytojas mato kiekvieno jų pažangą ir/ar spragas ir todėl gali skirti užduotis individualiai, nepriklausomai nuo bendrų klasės pasiekimų. Todėl ir pats nedrąsiausias mokinys turi galimybę gauti tiesioginio mokytojo dėmesio ir atskleisti savo gebėjimus.

Prieš pradedant lankyti Club Explore English mokiniai atlieka anglų kalbos testą, ir, pagal jo rezultatus, yra paskiriami į savo amžiaus grupę. Grupę sudaro iki dešimties mokinių, tam, kad kiekvienam galėtume skirti kuo daugiau dėmesio.

  • Pamokėlės vyksta visus mokslo metus.
  • Grupes sudaro 10 mokinių.
  • Prie grupių galima jungtis bet kurį mėnesį.
  • Skirta 5-11 klasės mokiniams.
  • Vyksta visuose mūsų filialuose.

Kokį užsienio kalbos mokėjimo lygį jau esate pasiekę, ar norėtumėte pasiekti?

Norime, kad mūsų kalbų kursuose jūs pagerintumėte turimus įgūdžius, įgytumėte naujų, bei žinotumėte, kaip toli pažengėte į priekį. Dėl to, pradedant kursą kviečiame atlikti nemokamą „KALBA“ kalbos lygio nustatymo testą, kuris parodys, kokios jūsų žinios pagal Europos tarybos kalbos mokėjimo lygių skalę. Tai yra A0-C2 skalė, kurią supranta ir pripažįsta visos Europos šalys. Po kurso laikysite egzaminą, kuris įvertins ar pasiekėte aukštesnį lygį.

Niekada nesimokė anglų kalbos. Nesupranta šnekamosios kalbos.

Geba atpažinti žinomus žodžius ir pačias svarbiausias frazes apie save, šeimą, artimiausią aplinką. Geba bendrauti paprasta kalba, jeigu pašnekovas pasirengęs pakartoti ar perfrazuoti, pasakyti lėčiau. Geba užrašyti paprastą, trumpą tekstą.

Geba suprasti frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis. Geba skaityti labai trumpus paprastus tekstus. Geba rasti specifinę, numatomą informaciją paprastuose kasdieniniuose tekstuose. Geba bendrauti atlikdamas įprastines nesudėtingas užduotis, kai reikia tiesiogiai pasikeisti informacija gerai žinomomis temomis. Geba kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis temomis, nors ne visada supranta tiek, kad galėtų palaikyti pokalbį.

Geba suprasti esmę, kai aiškiai kalbama bendrine kalba gerai žinomomis temomis, kuriomis tenka bendrauti. Geba nepasirengęs įsitraukti į pokalbį žinomomis, dominančiomis kasdienio gyvenimo temomis. Geba trumpai pateikti nuomonių ir planų priežastis ir paaiškinimus, išreikšti savo požiūrį. Geba parašyti paprastą tekstą gerai žinomomis ar dominančiomis temomis.

Geba suprasti išplėtotą kalbą ir paskaitas ir sekti sudėtingą samprotavimą, jeigu tema neblogai žinoma. Geba skaityti straipsnius ir pranešimus. Geba gana laisvai ir spontaniškai bendrauti, todėl gali normaliai bendrauti su asmenimis, kuriems ta kalba yra gimtoji. Geba aktyviai dalyvauti diskusijose, kurių kontekstas gerai žinomas, pateikti ir pagrįsti savo nuomonę. Geba parašyti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų, parašyti ataskaitą ir pateikti duomenis ar priežastis.

Geba suprasti ilgus ir sudėtingus informacinius tekstus. Geba suprasti specializuotus straipsnius ir ilgesnes technines instrukcijas, net jei jie nesusiję su jo veiklos sritimi. Geba bendrauti laisvai ir spontaniškai beveik neieškodamas raiškos priemonių. Geba veiksmingai ir lanksčiai vartoti kalbą socialiniais ir profesiniais tikslais. Geba tiksliai formuluoti idėjas ir nuomones, sumaniai prisidėti prie pašnekovų nuomonių. Geba aiškiai, detaliai apibūdinti dalykus, išplėtoti ir apibendrinti pateikdamas tinkamas išvadas. Geba aiškiai išreikšti savo mintis geros struktūros ir tinkamo ilgio tekstuose.

Geba lengvai skaityti visų rašytinės kalbos atmainų tekstus. Geba be pastangų dalyvauti bet kuriame pokalbyje, diskutuoti gerai vartodamas idiomas ir šnekamosios kalbos posakius. Geba laisvai reikšti mintis, tiksliai perteikti reikšmių atspalvius. Geba aiškiai ir sklandžiai apibūdinti ir argumentuoti, pasirinkti stilių, kuris atitinka kalbos turinį ir veiksmingą, logišką struktūrą. Geba parašyti aiškų, sklandų, tinkamo stiliaus tekstą.

Atlikite kalbos lygio nustatymo testą NEMOKAMAI:

Reikalingas greitam susisiekimui, kai kyla neaiškumų 🙂