Lietuvių kalbos pamokėlės emigrantų vaikams

 • Vaikai bus mokomi lietuvių kalbos rašybos ir kirčiavimo. Supažindinami su etnokultūra ir istorija.
 • Du atskiri lietuvių kalbos kursai vaikams (8-12 metų) ir paaugliams (13-16 metų).
 • Kursas truks 4 sav. liepos – rugpjūčio mėnesiais, keturias dienas per savaitę.
 • Kursas vyks virtualioje klasėje, tad galės prisijungti vaikai iš bet kurio Lietuvos kampelio.
 • Mokant už visą kursą iš karto taikoma 15% NUOLAIDA

Šią vasarą turime naują kursą: lietuvių kalbos pamokas emigrantų vaikams!

Visada smagu girdėti, kad išvykusių gyventi svetur giminių ar draugų vaikai vasaros atostogas leidžia Lietuvoje. Neabejojame, kad atostogauja čia ne tik mūsų pažįstamų atžalos, bet ir nemaža dalis visų emigrantų vaikų. Būtent jiems ir parengėme programą, kurioje bus dėstoma taisyklinga rašyba, kirčiavimas bei lavinami skaitymo įgūdžiai.

Šios lietuvių kalbos pamokos bus apjungtos su kultūros ir tradicijų pažinimo temomis, etnografija. Jaunoji karta sužinos apie Lietuvos didybę LDK laikais, kai mūsų šalis driekėsi nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Pamokose atgis mitai, padavimai ir legendos: kam neįdomu išgirsti apie Kastyčio ir Jūratės meilę, aitvarų nešamus turtus ar milžinę Neringą? Moksleiviai daugiau sužinos ir apie mūsų kalbos kilmę bei tarmes. Neliks nepaminėtas ir faktas, kad lietuvių kalba – viena iš seniausių kalbų visame pasaulyje!

Jūsų vaikų patogumui šie kursai vyks virtualioje klasėje, tad vykti į mūsų filialus neprireiks. Galima mokytis savo pasirinktoje vietoje: nuo pavėsinės gamtoje iki kavinės miesto centre; svarbu, kad joje būtų kompiuteris ir interneto ryšys.

Jei esate pasiruošę intensyvioms pamokoms, gerai nuotaikai ir šlakeliui Lietuvos istorijos: laukiame jūsų užklausų!

 • Du atskiri lietuvių kalbos kursai vaikams (8-12 metų) ir paaugliams (13-16 metų).
 • Mokymai vyksta nuotoliniu būdu.
 • Mini grupės po 4-6 moksleivius.
 • Kursas truks 4 sav. liepos – rugpjūčio mėnesiais, keturias dienas per savaitę.
 • Pamokos trukmė – 90 min.
 • Viso kurso kaina – 249 €
 • Sumokant visą kainą iš karto taikoma 15% nuolaida
 • Norite mokytis individualiai – rašykite užklausą.

Kokį užsienio kalbos mokėjimo lygį jau esate pasiekę, ar norėtumėte pasiekti?

Norime, kad mūsų kalbų kursuose jūs pagerintumėte turimus įgūdžius, įgytumėte naujų, bei žinotumėte, kaip toli pažengėte į priekį. Dėl to, pradedant kursą kviečiame atlikti nemokamą „KALBA“ kalbos lygio nustatymo testą, kuris parodys, kokios jūsų žinios pagal Europos tarybos kalbos mokėjimo lygių skalę. Tai yra A0-C2 skalė, kurią supranta ir pripažįsta visos Europos šalys. Po kurso laikysite egzaminą, kuris įvertins ar pasiekėte aukštesnį lygį.

Niekada nesimokė anglų kalbos. Nesupranta šnekamosios kalbos.

Geba atpažinti žinomus žodžius ir pačias svarbiausias frazes apie save, šeimą, artimiausią aplinką. Geba bendrauti paprasta kalba, jeigu pašnekovas pasirengęs pakartoti ar perfrazuoti, pasakyti lėčiau. Geba užrašyti paprastą, trumpą tekstą.

Geba suprasti frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis. Geba skaityti labai trumpus paprastus tekstus. Geba rasti specifinę, numatomą informaciją paprastuose kasdieniniuose tekstuose. Geba bendrauti atlikdamas įprastines nesudėtingas užduotis, kai reikia tiesiogiai pasikeisti informacija gerai žinomomis temomis. Geba kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis temomis, nors ne visada supranta tiek, kad galėčiau palaikyti pokalbį.

Geba suprasti esmę, kai aiškiai kalbama bendrine kalba gerai žinomomis temomis, kuriomis tenka bendrauti. Geba nepasirengęs įsitraukti į pokalbį žinomomis, dominančiomis kasdienio gyvenimo temomis. Geba trumpai pateikti nuomonių ir planų priežastis ir paaiškinimus, išreikšti savo požiūrį. Geba parašyti paprastą tekstą gerai žinomomis ar dominančiomis temomis.

Geba suprasti išplėtotą kalbą ir paskaitas ir sekti sudėtingą samprotavimą, jeigu tema neblogai žinoma. Geba skaityti straipsnius ir pranešimus. Geba gana laisvai ir spontaniškai bendrauti, todėl gali normaliai bendrauti su asmenimis, kuriems ta kalba yra gimtoji. Geba aktyviai dalyvauti diskusijose, kurių kontekstas gerai žinomas, pateikti ir pagrįsti savo nuomonę. Geba parašyti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų, parašyti ataskaitą ir pateikti duomenis ar priežastis.

Geba suprasti ilgus ir sudėtingus informacinius tekstus. Geba suprasti specializuotus straipsnius ir ilgesnes technines instrukcijas, net jei jie nesusiję su jo veiklos sritimi. Geba bendrauti laisvai ir spontaniškai beveik neieškodamas raiškos priemonių. Geba veiksmingai ir lanksčiai vartoti kalbą socialiniais ir profesiniais tikslais. Geba tiksliai formuluoti idėjas ir nuomones, sumaniai prisidėti prie pašnekovų nuomonių. Geba aiškiai, detaliai apibūdinti dalykus, išplėtoti ir apibendrinti pateikdamas tinkamas išvadas. Geba aiškiai išreikšti savo mintis geros struktūros ir tinkamo ilgio tekstuose.

Geba lengvai skaityti visų rašytinės kalbos atmainų tekstus. Geba be pastangų dalyvauti bet kuriame pokalbyje, diskutuoti gerai vartodamas idiomas ir šnekamosios kalbos posakius. Geba laisvai reikšti mintis, tiksliai perteikti reikšmių atspalvius. Geba aiškiai ir sklandžiai apibūdinti ir argumentuoti, pasirinkti stilių, kuris atitinka kalbos turinį ir veiksmingą, logišką struktūrą. Geba parašyti aiškų, sklandų, tinkamo stiliaus tekstą.

Atlikite kalbos lygio nustatymo testą NEMOKAMAI:

Reikalingas greitam susisiekimui, kai kyla neaiškumų 🙂